Myšlienka 144.000 ľudí je koncept, ktorý bol prítomný v rôznych náboženstvách a systémoch viery v priebehu histórie. Toto číslo bolo spojené s rôznymi význammi a interpretáciami, od počtu ľudí, ktorí budú spasení počas posledných čias, až po počet osvietených jednotlivcov, ktorí prinesú duchovnú revolúciu.

Myšlienka 144.000 ľudí je koncept v rôznych náboženstvách

Počiatky myšlienky
Počiatky myšlienky 144.000 ľudí možno vystopovať v Knihe Zjavenia v Biblii, ktorá opisuje víziu konca čias. V 7. kapitole autor opisuje scénu, v ktorej je veľké množstvo ľudí zachránených pred skazou, ktorá prichádza na zem. Autor uvádza, že počet spasených je 144 000 a sú „spečatení“ znakom Boha na čele.

Táto myšlienka 144.000 bola v priebehu histórie rôznymi spôsobmi interpretovaná rôznymi náboženskými skupinami. Niektorí to vzali doslovne, verili, že v čase konca bude zachránených presne 144 000 ľudí. Iní zvolili viac symbolický prístup a interpretovali číslo ako reprezentáciu duchovnej alebo metaforickej pravdy.

Význam v kresťanstve
V kresťanstve sa myšlienka 144.000 spájala s pojmom „vyvolení“ alebo tí, ktorí sú vyvolení Bohom na spasenie. Niektorí kresťania veria, že toto číslo predstavuje celkový počet ľudí, ktorí budú spasení počas posledných čias, zatiaľ čo iní ho interpretujú ako symbolickú reprezentáciu väčšej skupiny ľudí, ktorí budú spasení.

Myšlienka 144 000 bola tiež spojená s konceptom „vytrhnutia“, čo je viera niektorých kresťanov, že veriaci budú vzatí do neba pred koncom časov. Niektorí kresťania veria, že tých 144 000 bude vytrhnutí, zatiaľ čo iní veria, že budú vzatí všetci veriaci.

Význam v iných náboženstvách
Myšlienka 144 000 nie je jedinečná pre kresťanstvo a bola prítomná aj v iných náboženstvách a systémoch viery. Napríklad v hinduizme sa predstava 144 000 spája s pojmom „Kalki Avatar“, čo je prorokovaná inkarnácia boha Višnua, ktorý prinesie koniec súčasného veku a začiatok nového. Niektorí hinduisti veria, že Kalki Avatar sa objaví 144 000 ľuďom, ktorí ho ako prví spoznajú.

V niektorých indiánskych náboženstvách sa myšlienka 144 000 spája s „bojovníkmi dúhy“, prorokovanou skupinou ľudí, ktorí prinesú duchovnú revolúciu a obnovia harmóniu na zemi. Niektorí veria, že 144 000 bude vodcami tohto hnutia.

Symbolické interpretácie
Zatiaľ čo niektorí ľudia berú myšlienku 144 000 doslovne, mnohí iní ju interpretujú ako symbolickú reprezentáciu väčšej pravdy. Niektorí v tomto čísle vidia skupinu ľudí, ktorí dosiahli určitú úroveň duchovného osvietenia, zatiaľ čo iní v ňom vidia jednotu celého ľudstva.

Niektorí tiež interpretovali myšlienku 144 000 ako výzvu na akciu, pripomienku, že všetci máme potenciál zmeniť svet. Namiesto čakania na vybranú skupinu ľudí, ktorí nás zachránia, môžeme všetci pracovať na vytvorení lepšieho sveta pre seba a budúce generácie.

Kritika a polemika
Napriek svojej rozšírenej prítomnosti v rôznych systémoch viery bola myšlienka 144 000 tiež predmetom kritiky a sporov.