Čo je to diaľkové pozorovanie, remote viewing je nám známa vec,len ľudia tomu akosi neverie.tam kde vyskytne meno Harolda E. Puthoffa, tomu sa musíte venovať. Tento ujo nie len také kadečo a testoval aj ohýbača lyžičiek Uriho Gellera. Ďalší dokument CIA ukazuje záujem americkej armády o „holografický“ vesmír a nadprirodzené schopnosti.

Čo je to diaľkové pozorovanie, remote viewing

Nedávno odtajnený dokument CIA priťahuje pozornosť každého nadšenca technológie a nekonvenčnej vedy. Do oblasti utajovaných dokumentov vstúpil v roku 1980, odtajnenie bol schválený už v roku 2003, no potom sa naň „zabudlo“. Dokument s názvom „Analýza a hodnotenie procesu brány“ bol napísaný pre veliteľa taktickej jednotky americkej armády vo Fort Meade a podrobne opisuje skúsenosti ľudských subjektov v „holografickom vesmíre“, zmenené stavy vedomia a ďalšie.

Hlavným bodom dokumentu je to, čo sa nazýva „Gateway Experience“, tréningový systém určený na dosiahnutie zvýšenej vytrvalosti, koncentrácie a koherencie amplitúdy a frekvencie mozgových vĺn a rovnováhy medzi ľavou a pravou hemisférou, takže zmenené stavy vedomia sú dosiahnuté, ktoré presahujú fyzickú oblasť, aby nakoniec prekonali aj obmedzenia času a priestoru.

Cieľom je zhromaždiť informácie o tom, ako interagovať s nefyzickými časťami reality. Systém Gateway Experience pôvodne vytvoril Robert Monroe, zakladateľ Monroe Institute (TMI). TMI je dodnes uznávaný ako najrenomovanejší inštitút pre štúdie vedomia, ktoré pomáhajú ľuďom využiť ich skryté vnútorné sily od 71. rokov 20. storočia.

Pravdepodobne viete, že americká armáda, ako aj iné vojenské organizácie po celom svete, študujú parapsychológiu už desaťročia. Štúdium tejto disciplíny zahŕňa prekogníciu, telepatiu, jasnovidectvo, pozorovanie na diaľku a ďalšie. Dnes je úplne jasné, že tento záujem existoval a existuje najmä medzi špeciálnymi spravodajskými službami.

Jeden taký príklad možno nájsť v elektronickej knižnici CIA, čo je priestor s otvoreným prístupom, ktorý poskytuje pôsobivý počet súborov. Projekt Hviezdnej brány vlády Spojených štátov amerických je jedným z takýchto „súborov“, ktorý vzbudí váš záujem, keďže ide aj o program v oblasti parapsychológie, ktorý sa okrem iného vo veľkej miere zaoberá fenoménom sledovania na diaľku.

Ako úspešné boli tieto programy? No a keď už je reč o sledovaní na diaľku, čo je schopnosť opísať vzdialenú geografickú polohu a jej obsah, ako aj predpovedať budúce udalosti, zmienka o tom je z roku 1995, kedy časť obsahu odborného výskumu tzv. boli odtajnené.

Tieto vyhlásenia pochádzajú od Dr. Harolda E. Puthoffa, vedca a spoluzakladateľa Stanfordského programu:

“Aby som to zhrnul, v priebehu rokov revízia protokolov, zdokonaľovanie metód a úspešná replikácia tohto typu diaľkového sledovania v nezávislých laboratóriách priniesli značné vedecké dôkazy o realite tohto javu (prezeranie na diaľku).”

„… Okrem toho, že tieto výsledky viedli k zisteniu, že stále väčší počet ľudí môže preukázať, že fenomén vysokokvalitného „prezerania na diaľku“ je možný, často na ich vlastné prekvapenie… Vývoj tejto schopnosti na (Stanford Research Inštitút) SRI sa vyvinul do bodu, keď personál CIA, ktorý predtým nebol vystavený takýmto konceptom, fungoval dobre v kontrolovaných laboratórnych podmienkach.

Ďalší veľmi zaujímavý dokument vyzdvihuje experimenty zahŕňajúce nahrávanie na video, vysokorýchlostné fotografovanie a prenášanie testovacích vzoriek (orechy, zväzky zápaliek, pilulky, klince, elektrické drôty, fotosenzitívny papier, chemicky upravený papier, špongie nasiaknuté FeCl3 atď.) do zapečateného papierové obálky, v dvojvrstvových papierových vreckách, vo fľašiach a sklenených tubách s uzavretým uzáverom a v zapečatených filmových škatuľkách bez toho, aby boli pozmenené steny ktorejkoľvek z týchto „nádob“.

Všetky experimenty čínskych vedcov uvádzali, že pomocou nadaných detí a mladých dospelých do 30 rokov, ktorí mali mimoriadnu psychokinetickú schopnosť – PK – sa im podarilo teleportovať rôzne predmety použité v testoch. Vo všetkých prípadoch, ktoré boli hlásené, boli teleportované testovacie vzorky buď úplne zmenené alebo nezmenené v porovnaní s ich pôvodným stavom.

Ďalší výrok, ktorý stojí za zmienku, pochádza od Prof. Dr. Jessicy Utts, predsedníčky Katedry štatistiky na Kalifornskej univerzite v Irvine.

„To, čo ma presvedčilo, boli len hromadiace sa dôkazy, keď som pracoval v tejto oblasti a videl som čoraz presvedčivejšie experimenty. Navštívil som laboratóriá, dokonca aj na druhej strane ulice, kde som pracoval, aby som videl, čo robia, a videl som, že majú naozaj prísne kontroly… a tak som sa presvedčil, že štúdie sú platné.

A v skutočnosti môžem ako štatistik povedať, že som sa zaoberal mnohými rôznymi oblasťami vedy a metodológia a kontroly v týchto experimentoch sú prísnejšie ako v ktorejkoľvek inej oblasti vedy, v ktorej som pracoval.”


Tu stoji za zmienku vynikajúci web Farsight Institute a jeho Putinove remote viewing –
VLADIMIR PUTIN A JEHO VNÚTORNÝ KRUH